Polityka prywatności & RODO

Polityka prywatności & RODO

Polityka prywatności & RODO

Polityka prywatności & RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w spółce Route A4 Sp. z o.o. Sp.k.
Administratorem danych osobowych odpowiadającym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest:

Route A4 Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zgorzelcu (59-900), ul. Słowiańska 13.

Wszelkie informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych dostępne są w siedzibie firmy oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem iod@ctenergy.pl lub listownie na adres siedziby.

Administrator przetwarza niezbędne dane w celu sprzedaży towarów, realizacji umów, zleceń oraz w związku z ciążącymi na Administratorze obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, jak ustawa o VAT, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy. Ponadto za Państwa zgodą przetwarzane są dane kontaktowe oraz wizerunek w celach marketingowych. Administrator przetwarza również wizerunek osób zarejestrowany w ramach monitoringu wizyjnego obejmującego siedzibę i wszystkie lokalizacje działalności firmy.

Administrator przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO lit. a), tj. na podstawie zgody osoby, lit. b) tj. w celu niezbędnym do realizacji umowy, lit. c) tj. w celach wypełniania obowiązków prawnych oraz lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych, gdzie przetwarzanie dotyczy zapisu monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego pracowników, klientów, kontrahentów oraz własności materialnej Administratora.
Dodatkowo w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych lub stronę trzecią dane udostępniane są naszemu partnerowi Tacho A4 Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu w celu uproszczenia i przyspieszenia obsługi wspólnych klientów i wewnętrznych procedur administracyjnych.
Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie MAN Truck & Bus Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn w celach handlowych i/lub marketingowych i/lub przeprowadzenia oceny jakości wykonanej usługi.
Dane są udostępniane również w koniecznym dla rodzaju współpracy zakresie podmiotom z którymi współpracujemy jak serwis IT, dostawcy usług internetowych (hosting i aplikacje online), podmiot zapewniający obsługę kadrowo-księgową, prawną.
Przetwarzane dane są odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby do tego upoważnione. Dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele, do których zostały zebrane, mogą być udostępniane na wniosek podmiotów upoważnionych przepisami prawa do pozyskania tych danych.

Dane są przetwarzane nie dłużej niż przez okres czasu niezbędny do realizacji powyższych celów lub okres ten jest wyraźnie określony przepisami prawa.

Dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu.

Mają Państwo prawo wglądu do danych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych za zgodą mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu umożliwienia realizacji Pani/Pana praw, wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: manserwis@routea4.pl. Zgodnie z Art. 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie niezgodne z prawem do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja dotyczy siedziby firmy oraz naszych n/w lokalizacji i działalności:

Więcej informacji na temat RODO – TUTAJ

Wszystkich Klientów Route A4 przepraszamy za ew. niedogodności.

Usługi

01

Wszystkie usługi MAN

Gdy potrzebujesz pomocy MAN

02

Kwartalne promocje

Zbuduj swój idealny pojazd

03

MAN Truckers World

Dołącz do społeczności

04

MAN Truck & Bus Polska

Zobacz witrynę www